The Gravity of the Eye

Just about four years ago I visited the Finnish Defense Forces’ image archive in Helsinki, wanting to contemplate and reflect on archive material from the Second World War. In particular, I was interested in military ceremonies and their potential as images. The objective of my visit to the archive was to explore the distance that military parades instigate between civilians, soldiers and officers. As an observational method, I chose to leaf through a large number of photographs, letting the sequence of military expression flicker past.

Kuinka monta taiteilijaa on tarpeeksi?

Ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksesta valmistui 118 kuvataiteilijaa vuonna 2011. Ammattikorkeakouluissa suoritettiin yhteensä 22 900 tutkintoa. Taiteilijoiden määrä on herättänyt Opetus- ja kulttuuriministeriön pohtimaan koulutusta etenkin työllistymisen kannalta. Tämä on yllättävää Tilastokeskuksen tuoreen työvoimatutkimuksen valossa. Tutkimuksessa todetaan, että kulttuurialan työllisyys on kehittynyt suotuisasti 2000-luvulla. Alan työllisyys on kasvanut muita ammatteja ja aloja nopeammin.